Individuella tjänster

Med mig som coach får du förutsättningar att utveckla kroppens rörlighet och rörelsefrihet, förebygga skador och sist men inte minst, utveckla din kondition. Jag strävar efter hälsoutveckling som ser till helheten och ger dig förutsättningar att må & fungera bra i din kropp över lång tid. Till mig kan du komma för specifika problemområden kopplade till rörelsebegränsningar eller för att utvecklas mot ett idrottsligt prestationsmål, oavsett ditt utgångsläge kommer vi se till helheten.

IMG_4679.JPG

Personlig Träning med Rörelseintegrering

Välj mellan 75 eller 45 minuter session

Få bättre resultat i din träning genom smarta upplägg som är kopplade till just dina förutsättningar och mål. Första sessionen ägnas alltid åt noggrann screening för att ha en tydlig bild av din historik, nuläge och målbild samt rörlighet och kroppsliga förutsättningar. Med god kännedom om din utgångspunkt blir processen mot ditt mål effektiv & hållbar. Jag utgår alltid från att förebygga problematik genom smarta vanor och träningsupplägg, individanpassade övningar och en progression som utvecklar dig effektivt mot dina målsättningar. Sessionerna är en mix av rörelseintegrering, träning och coachning utifrån dina behov.

IMG_4770.JPG

Fotfunktion

45 minuter

En god fotfunktion lägger grunden för en väl fungerande kropp. Screening och hjälp med övningar som stärker upp och skapar rörelsefrihet. Slipp smärta, minska hallux valgus och få ett friare gång och löpsteg. Vid sessionerna görs en översyn av hela din hållning och rörelsemönster men tyngdpunkt läggs på just fotfunktion.

How-To-Run-for-Beginners-5-Running-Progr

Löpteknikanalys & Screening

75 minuter för löparen

Screening av din löpteknik genom rörlighetstester, fotfunktion och såklart löpteknik samt en analys av ditt träningsupplägg. Du får en ökad förståelse för vad som kan förbättra din löpning & vilka övningar eller träningsupplägg du kan jobba med för att utvecklas. En god teknik & rörlighet ger minskad risk för skador och överbelastning samt ökar din energieffektivitet, spänst och kapacitet som löpare.

 

0766774050

Älta, Stockholm

  • Instagram
  • Facebook