Naturlig rörelse för dig

Med mig som coach får du förutsättningar att utveckla kroppens rörlighet och rörelsefrihet, förebygga skador och sist men inte minst, utveckla din kondition. Jag strävar efter hälsoutveckling som ser till helheten och ger dig förutsättningar att må & fungera bra i din kropp över lång tid. Till mig kan du komma för specifika problemområden kopplade till rörelsebegränsningar eller för att utvecklas mot ett idrottsligt prestationsmål, oavsett ditt utgångsläge kommer vi se till helheten för din optimala utveckling. 

Individuella tjänster erbjuds under pandemin endast utomhus i Älta. Kontakta mig gärna om du vill diskutera vilket upplägg som passar dig.